Privacyverklaring

Curedighttherapy.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld bij het stellen van een vraag via ons contactformulier of de aanvraag van onze brochure. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende persoonsgegevens die worden verwerkt:

Voornaam en achternaam;
E-mailadres;
Verjaardag
Informatie over uw activiteiten op onze website & shop;
IP adres;
Internetbrowser en apparaat type.

WAAROM?

CURED Light Therapy verwerkt uw gegevens om de door u gestelde vraag via het contactformulier te kunnen beantwoorden. Uw gegevens worden ook opgeslagen om mogelijk later nog contact met u op te nemen over ditzelfde onderwerp. CURED Light Therapy verwerkt de minimaal noodzakelijke gegevens. U heeft het recht om uw gegevens te allen tijde in te kijken, aan te passen of te verwijderen.

BEVEILIGING

CURED Light Therapy beschermt uw gegevens op ernstige wijze en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over de beveiliging, dan kunt u deze sturen naar info@curedighttherapy.com

BEWAARTERMIJN

CURED Light Therapy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

GEGEVENS

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een klacht over uw verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Privacycommissie. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar ons toesturen. Dit kan via info@curedighttherapy.com. CURED Light Therapy zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES

Door gebruik te maken van cookies analyseert CURED Light Therapy het surfgedrag om daarmee onze website te verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer worden opgeslagen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u deze niet bij ieder bezoek opnieuw dient in te stellen. Op de cookies van derden (bv Google Analytics) hebben wij geen invloed. Deze cookies vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder. De gegevens worden opgeslagen op de servers van de betreffende aanbieder. Deze kan, zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen, de gegevens aan derden overdragen indien hij hiertoe wettelijk verplicht wordt.